fàtua

Accessory
Partició sil·làbica: fà_tua
Etimologia: de l’àrab
Body
    femení islamisme
  1. Resposta no vinculant d’un muftí a una consulta jurídica, que serveix per a aclarir punts foscos de la llei o per a orientar sobre casos nous.
  2. impròpiament Sentència dictada per un líder religiós islàmic. Proclamar una fàtua.