multiplicatiu
| | multiplicativa

Accessory
Partició sil·làbica: mul_ti_pli_ca_tiu
Body
    adjectiu
  1. Que per la seva multiplicació produeix un augment quantitatiu.
  2. lingüística Que indica el nombre de vegades que s’augmenta una entitat. “Triple” és un numeral multiplicatiu.