tangó

Body
    masculí marina, marítim
  1. Perxa mòbil que serveix per a separar l’espinàquer o el gènova del pal.
  2. Cadascun dels dos botalons situats perpendicularment al costat del vaixell que permeten d’embarcar en un bot.