txakra

Accessory
Etimologia: del sànscrit chakra ‘cercle’
Body
masculí hinduisme Cadascun dels centres energètics situats al llarg de la columna vertebral que posen en contacte i interacció el cos físic (el cos visible de l’ésser humà) i el cos subtil (el cos no visible de l’ésser humà que té associats els aspectes energètics, emocionals i psíquics).