literatura

  1. les Lletres o les Belles Lletres
  2. Conjunt d'escrits sobre una determinada matèria.
    bibliografia. Una enciclopèdia que no dona la bibliografia corresponent a cada matèria és una enciclopèdia manca.© Manuel Franquesa