turmell

garró. Portar les mitges al garró.
clavilla o clavillar
torterol (Alc.)


© Manuel Franquesa