alba2

(arbre) → àlber.


Vegeu també:
alba1


© Manuel Franquesa