natació

Accessory
Partició sil·làbica: na_ta_ci_ó
Etimologia: del ll. natatio, -ōnis, íd.
Body
  femení
  1. Acció de nedar;
  2. l’efecte.
 1. esports
  1. Conjunt d’activitats esportives relacionades amb la natació.
  2. natació sincronitzada Conjunt d’exhibicions aquàtiques en les quals els participants (individual, parelles i grups) executen, en una piscina, una sèrie de figures amb acompanyament musical.
 2. fisiologia animal Qualsevol forma de locomoció, independent del substrat, en el medi aquàtic.