os

  masculí [pl: ossos]
 1. anatomia hueso. Os coxal, frontal, parietal, hueso coxal, frontal, parietal.
 2. plural [restes mortals] huesos, restos mortales.
 3. figuradament [peresa] pereza f, galbana f.
 4. donar a algú un os a rosegar figuradament i familiarment dar un hueso que roer a uno.
 5. d'os [color] hueso. Un vestit de color d'os, un vestido color hueso.
 6. ésser un os dur de rosegar figuradament i familiarment ser un hueso duro de roer, ser duro de pelar.
 7. moldre els ossos figuradament i familiarment hacer migas (o polvo, o añicos), moler, dejar agotado.
 8. no tenir cap os sencer figuradament i familiarment no poder uno con sus huesos, caerse a pedazos, tener los huesos molidos.
 9. no tenir més que ossos (o més que la pell i l'os) figuradament i familiarment no tener más que huesos, estar (o quedarse) en los huesos.
 10. no trencar-s'hi cap os figuradament i familiarment [en una feina] no herniarse.
 11. os bertran figuradament [peresa] pereza, galbana.
 12. os de la cuixa anatomia fémur, hueso del muslo.
 13. os sacre (o bertran) anatomia hueso sacro.
 14. tenir els ossos capolats figuradament i familiarment tener los huesos molidos, caerse a pedazos, no poder con sus huesos.
 15. tenir un os a l'esquena figuradament i familiarment ser más vago que la chaqueta de un guardia, no mover ni un dedo.
 16. tornar els ossos a lloc figuradament i familiarment [després d'una malaltia] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza).
 17. tornar els ossos a lloc figuradament i familiarment [econòmicament] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza), salir a flote, ver la luz, salir adelante.



 18. Vegeu també:
  os2