intendència

    femení
  1. [càrrec, funció, oficina d'intendent] intendencia.
  2. ciències militars intendencia.