© Carles Castellanos i Llorenç, Rafael Castellanos i Llorenç

El Diccionari francès-català, juntament amb el Diccionari català-francès, també disponible en aquest portal, forma la parella de diccionaris que relaciona el català i el francès més completa i actualitzada del mercat.

Conté:

  • 50.000 entrades
  • 117.000 accepcions
  • 23.000 locucions, frases fetes i refranys
  • 31.000 exemples d'ús
  • 2.200 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
  • pronúncia figurada de les veus franceses

Presenta el contingut actualitzat del Diccionari francès-català publicat en paper el 2003 i reimprès posteriorment amb revisions. El text ha estat elaborat per Carles Castellanos i Llorenç i Rafael Castellanos i Llorenç, amb la col·laboració de Mirjam Hillenius, i revisat per Nadine Thomas Vanderlinden, Philippe Rouyau, Laëtitia Georges, Jordi Trilla Segura, Oriol Sánchez Vaqué, Carles Biosca Trias i Lluís López Fructuoso.

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

  català / francès
abs ús absolut del verb / emploi absolu du verbe
adj adjectiu / adjectif
adj f adjectiu i nom femení / adjectif et nom féminin
adj m adjectiu i nom masculí / adjectif et nom masculin
adj m f adjectiu i nom masculí i femení / adjectif et nom masculin et féminin
adv adverbi / adverbe
ant antic, antiquat / vieux, vieilli
desp despectiu / péjoratif
f nom femení / nom féminin
f/m nom preferentment femení / nom de préférence féminin
fam llenguatge familiar / langue familière
fig sentit figurat / sens figuré
ger gerundi / gérondif
inf, inf infinitiu / infinitif
infr infreqüent / peu fréquent
intr intransitiu / intransitif
inv invariable pel que fa al nombre / invariable en nombre
iròn irònicament / ironiquement
lit llenguatge literari / langue littéraire
loc adv locució adverbial / locution adverbiale
m nom masculí / nom masculin
m/f nom preferentment masculí / nom de préférence masculin
pl plural / pluriel
poèt poèticament / poétiquement
pop llenguatge popular / langue populaire
pron pronom, pronominal / pronom, pronominal
reg regionalisme / régionalisme
sing, sing singular / singulier
subj, subj subjuntiu / subjonctif
tr transitiu / transitif
vulg llenguatge vulgar / langue vulgaire