El Diccionari anglès-català conté:

  • 38.300 entrades
  • 631.000 subentrades i exemples d'ús
  • anglès britànic i americà, també variants gràfiques
  • notes d'ús i de registre
  • pronúncia
  • alertes sobre falsos amics

El precedent d'aquesta versió en línia és el Diccionari anglès-català (1983) de Salvador Oliva i Angela Buxton, publicat en paper per Enciclopèdia Catalana, i ara posat al dia i ampliat per un equip de lexicògrafs format per Anna Jené, Francesc Reyes i l'equip intern de Diccionaris del Grup Enciclopèdia, a més d'aportacions d'usuaris com Lou Hevly i Carles Riera, entre d'altres. L'obra és viva i continua creixent i actualitzant-se.

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

  català / anglès
adj adjectiu / adjective
adv adverbi / adverb
col·loq col·loquial / colloquial
dial dialectal / dialectal
euf eufemisme / euphemism
f substantiu femení / feminine noun
fig figurat / figurative
intr intransitiu / intransitive
inv invariable / invariable
m metre, metres / metre, metres
m substantiu masculí / masculine noun
pl plural / plural
pron pronom, pronominal / pronoun, pronominal
sing singular / singular
tr transitiu / transitive
US anglès americà / American english