lluna

  femení
 1. astronomia luna.
 2. [en majúscula] astronomia [satèl·lit] Luna.
 3. [estat d'ànim] luna. No saps mai com et respondrà: té llunes, nunca sabes cómo te responderá: tiene lunas.
 4. [en un teixit, en un paper] lunar m, topo m, pinta. Un vestit de llunes, un vestido de lunares (o a lunares).
 5. [gotes d'oli, de greix] ojo m, pinta p fr.
 6. [mes lunar] luna. Fa moltes llunes que no el veig, hace muchas lunas que no le veo.
 7. heràldica luna.
 8. [vidre d'un mirall] luna.
 9. anar a llunes una cosa [anar a rauxes] ir a días.
 10. demanar la lluna (o la lluna en un cove) figuradament pedir la luna.
 11. estar a la lluna figuradament [distret] estar en la luna (o en la inopia).
 12. ésser tallat de mala lluna figuradament tener malas pulgas (o mal genio).
 13. estar de bona (o mala) lluna estar de buena (o mala) luna, estar de buen (o mal) talante, tener bien (o mal) templada la guitarra.
 14. fer veure la lluna al mig del dia (o la lluna en un cove) figuradament [enganyar] pintar (o hacer ver) de color de rosa, llenar la cabeza de humo.
 15. lladrar a la lluna figuradament ladrar a la luna.
 16. lluna creixent, minvant astronomia luna creciente, menguante.
 17. lluna de mel figuradament luna de miel.
 18. lluna nova, plena astronomia luna nueva, llena.
 19. mitja lluna media luna.
 20. mitja lluna figuradament [el món islàmic] media luna.
 21. voler agafar la lluna amb un cove (o amb les dents) figuradament querer alcanzar la luna.