taula

  femení
 1. [moble] mesa.
 2. [menjar] mesa. La bona taula és sovint danyosa per a la salut, la buena mesa es con frecuencia dañina para la salud.
 3. [de joc] mesa.
 4. [de fusta, marbre, etc] tabla, tablero m.
 5. [d'anuncis] tablón m, tabla, tablilla, tablero m.
 6. [pintura] tabla.
 7. [llista, índex] tabla. Taula de preus, tabla de precios.
 8. agricultura [bancal, capçada] bancal m, tabla, tablero m.
 9. geologia tabla.
 10. plural jocs d'entreteniment [en els escacs] tablas, tablas reales.
 11. plural teatre tablas.
 12. a taula! ¡a la mesa!
 13. a taula franca familiarment a pan y cuchillo.
 14. agradar a algú la bona taula gustarle a alguien la buena mesa.
 15. aixecar-se (o alçar-se) de taula levantarse de la mesa.
 16. desparar la taula quitar (o alzar, o levantar) la mesa.
 17. diamant taula diamante tabla, tabla.
 18. ésser cosa de poques taules figuradament i familiarment [ésser fàcil] tener pocos lances.
 19. fer bona taula darse un banquete.
 20. fer taula rasa hacer tabla rasa.
 21. fer taules [en els escacs] hacer (o quedar en) tablas.
 22. parar taula poner la mesa.
 23. posar sobre la taula figuradament [un assumpte] poner sobre la mesa (o el tapete).
 24. posar-se a taula sentarse a la mesa.
 25. servir a taula servir a la mesa.
 26. tenir taula parada a casa d'algú tener mesa franca en casa de uno.
 27. taula braser mesa camilla.
 28. taula d'altar mesa de altar.
 29. taula d'arcades indústria tèxtil tabla de arcadas.
 30. taula d'harmonia (o harmònica) mesa (o tabla) de armonía.
 31. taula d'operacions medicina mesa de operaciones.
 32. taula de billar jocs d'entreteniment mesa de billar.
 33. taula de canvi història mesa de cambios, banco de comercio.
 34. taula de comandament (o de control, o d'instruments) [quadre de comandaments] tablero (o cuadro) de mandos (o de instrumentos).
 35. taula de salvació figuradament tabla de salvación.
 36. taula escriptori mesa escritorio.
 37. taula rodona mesa redonda.
 38. taules astronòmiques astronomia tablas astronómicas.
 39. taules de la Llei religió tablas de la Ley.