memento

masculí crist memento. || [nota] promemoria.