arquetip

Accessory
Etimologia: de arque-1 i -tip (ll. archetypum)
Body
    masculí
  1. Tipus primitiu, patró o model original.
  2. biologia Organisme establert hipotèticament eliminant els caràcters especialitzats d’aparició més tardana, a partir del qual hom considera que s’han diversificat les formes actuals d’un determinat grup d’animals, de plantes, etc.
  3. crítica textual Còdex, conservat o no, que ha servit de model a una família de manuscrits d’un text antic.