arrodonir

Accessory
Etimologia: de rodó 1a font: 1575, DPou.
Body
    verb
  1. transitiu Fer esdevenir rodó. El fuster va arrodonir-ne els caires amb un cop de raspa.
  2. pronominal Esdevenir rodó. La pedra s’ha arrodonit per l’acció de les onades.
  3. transitiu Fer més complet. Arrodonir la fortuna.
  4. transitiu Deixar més ben acabat. Arrodonir una redacció. Una tasca ben arrodonida.
  5. arrodonir un nombre Substituir un nombre per un altre de més simple i de valor aproximadament igual per tal d’alleugerir el càlcul.