artesania

Accessory
Partició sil·làbica: ar_te_sa_ni_a
Etimologia: de artesà1
Body
    femení
  1. Producció d’obres decoratives o amb pretensions artístiques fetes a mà i amb repetició de peces.
  2. Producció o obra menestral, feta a mà. Sabates d’artesania.
  3. Artesanat, menestralia.