atxa1

Accessory
Etimologia: del cast. hacha, íd., i aquest del ll. *fascŭla, alteració de facŭla, dimin. de fax, -cis ‘torxa’; fascula, per creuament amb fascis ‘feix’ 1a font: 1599
Body
    femení
  1. Ciri gros i gruixut de forma prismàtica i de quatre blens.
  2. endavant les atxes! Expressió per a indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les dificultats, o la resignació que vagi endavant una cosa que hom voldria evitar.  3. Vegeu també:
    atxa2