basidi

Accessory
Etimologia: del gr. basídion ‘base petita’
Body
masculí anatomia vegetal Esporocist propi dels basidiomicets (i basidiolíquens) productor d’espores exògenes.