biatló

Accessory
Partició sil·làbica: bi_at_ló
Etimologia: de bi- i el gr. âthlon ‘lluita, competició’
Body
masculí esports Competició esportiva d’hivern que combina la cursa de fons amb el tir al blanc.