biografia

Accessory
Partició sil·làbica: bi_o_gra_fi_a
Etimologia: del fr. biographie, íd. 1a font: 1839, DLab.
Body
femení Història de la vida d’algun personatge, escollit generalment en virtut de la seva activitat o del seu ressò públic.