birefringència

Accessory
Partició sil·làbica: bi_re_frin_gèn_ci_a
Etimologia: de birefringent
Body
    femení òptica
  1. Fenomen de doble refracció de la llum que travessa una substància anisòtropa.
  2. birefringència mecànica Fotoelasticitat.