boicotejar

Accessory
Partició sil·làbica: boi_co_te_jar
Etimologia: de boicot
Body
verb transitiu Fer el boicot. El poble ha boicotejat aquest producte de manera espontània.