botella

Accessory
Etimologia: del ll. vg. buttĭcŭla ‘ampolleta’, dimin. de buttĭs ‘bot’; en el sentit de ‘ampolla de vidre’ ha estat pres de fr. bouteille i transmès pel cast. (v. bota2) 1a font: 1530
Body
    femení
  1. Bot petit proveït d’un broc o xeremina que permet de beure a galet.
  2. Botell.
  3. Ampolla.
  4. embalatge, envasat Cilindre per a transportar gasos.
  5. música Sac de gemecs.