bruixa2

Accessory
Partició sil·làbica: brui_xa
Body
    femení ictiologia
  1. Peix marí de l’ordre dels pleuronectiformes, de la família dels escoftàlmids (Lepidorhombus boscii), de cos aplatat lateralment, ovalat i d’un color brunenc.
  2. Peix marí de l’ordre dels singnatiformes (Syngnathus phlegon), semblant a l’agulla, d’un color bru argentat.  3. Vegeu també:
    bruixa1