brumari

Body
masculí història Nom del segon mes del calendari republicà francès, corresponent a l’interval del 22 d’octubre al 21 de novembre.