bufó1

Accessory
Homòfon: bufor
Etimologia: de l’it. buffone ‘foll, joglar còmic’ 1a font: s. XV
Body
masculí història Individu, generalment amb alguna deformitat física, que a les places públiques i sobretot a les corts dels nobles o els reis exercia funcions de còmic i utilitzava la seva deformitat per a excitar la hilaritat del públic.


Vegeu també:
bufó2