central

Accessory
Etimologia: del ll. centralis, íd. 1a font: s. XV
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent al centre.
  2. adjectiu Situat al centre o vora el centre.
  3. adjectiu i femení fonètica, fonologia Medial.
 1. adjectiu i femení
  1. Dit de l’oficina que centralitza diferents serveis públics. La central de correus.
  2. Dit del lloc on radica la direcció d’una empresa. La central i les sucursals.
  3. Dit de la casa principal d’alguns ordes religiosos.
 2. femení
  1. Lloc on són reunits els instruments i els mecanismes de determinats serveis.
  2. central elèctrica electrotècnia Conjunt d’instal·lacions destinades a produir energia elèctrica a partir d’una altra forma d’energia.
  3. central eòlica electrotècnia Central elèctrica que aprofita l’energia del vent.
  4. central fotovoltaica electrotècnia Central que utilitza plafons de cèl·lules fotovoltaiques, convenientment connectades per a produir energia elèctrica directament a partir de la radiació solar.
  5. central geotèrmica electrotècnia Central elèctrica que aprofita l’energia tèrmica del subsol.
  6. central heliotèrmica (o heliotermodinàmica) electrotècnia Central solar que aprofita l’energia radiada pel Sol per a escalfar el fluid emprat per a la producció d’electricitat mitjançant un turbogenerador.
  7. central hidràulica (o hidroelèctrica) electrotècnia Central elèctrica que transforma l’energia mecànica de la caiguda de l’aigua en energia elèctrica.
  8. central hidrotèrmica electrotècnia Central elèctrica que aprofita l’energia tèrmica de la mar o dels llacs.
  9. central mareomotriu electrotècnia Central elèctrica que aprofita el desnivell produït per les marees.
  10. central nuclear tecnologia Central elèctrica que aprofita l’energia despresa en la transmutació de nuclis atòmics.
  11. central solar electrotècnia Central elèctrica que utilitza l’energia radiada pel Sol per a produir electricitat.
  12. central telefònica telecomunicacions Local que conté els equips de commutació necessaris per a la prestació del servei telefònic i on acaben les línies dels abonats, els enllaços o els circuits interurbans.
  13. central telegràfica telecomunicacions Local destinat a l’acompliment del servei telegràfic, al qual arriben les línies telegràfiques.
  14. central tèrmica (o termoelèctrica) electrotècnia Central elèctrica que transforma l’energia tèrmica d’un combustible en energia elèctrica.
 3. lloc central geografia Teoria per a explicar la formació dels nuclis urbans.