cerebel

Accessory
Etimologia: de cervell 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí anatomia animal Part de l’encèfal, força rudimentària en els vertebrats inferiors i de complexitat creixent en els superiors, que en l’home ocupa la regió posteroinferior de la cavitat craniana.