cesaropapisme

Body
masculí ciències polítiques Sistema polític en el qual el poder civil (significat pel cèsar), controlant i posant al seu servei el poder religiós (significat pel papa), intervé fins i tot en les qüestions disciplinàries i teològiques.