concepte

Accessory
Etimologia: del ll. conceptus, -us, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. Noció general que resulta d’una concepció de la ment. El concepte d’espai, de temps.
  1. Idea mental en tant que és expressada en un mot.
  2. Aquest mot mateix.
  1. Pensament en tant que és concebut per la ment.
  2. Expressió d’aquest pensament en paraules.
 2. lògica En la lògica clàssica, representació abstracta i general d’un objecte.
  1. Opinió, judici format sobretot per via d’observació. Tenir tal o tal altre concepte d’algú. Tenir algú en tal o tal altre concepte. Formar-se un concepte d’alguna cosa.
  2. Punt de vista, manera de veure. Sota el meu concepte no ha obrat com Déu mana.
  3. en concepte de Com a. Cobra un tant en concepte de gratificació.
  4. en (o per) cap concepte En cap aspecte, des de cap punt de vista.
  5. en (o per) tots (o molts, o diversos) conceptes Segons tots, molts o diversos punts de vista.