congelació

Accessory
Partició sil·làbica: con_ge_la_ci_ó
Etimologia: del ll. congelatio, -ōnis, íd.
Body
    femení
  1. termodinàmica i indústria Transformació d’un líquid en sòlid sota l’efecte d’una disminució de la temperatura.
  2. alimentació, indústries alimentàries Procés de conservació d’aliments amb el qual hom aconsegueix la inhibició del desenvolupament microbià i de les reaccions enzimàtiques i químiques.
  3. biologia Procés i tècniques de conservació de cèl·lules i de teixits orgànics, propis de la criobiologia.
  4. economia Mesura conjuntural de política econòmica decretada oficialment per combatre tendències fortament inflacionistes i consistent a equilibrar de nou la relació estalvi inversió, a promoure una política d’austeritat i a aconseguir un increment en la productivitat. Congelació de salaris, de preus.
  5. patologia Lesió produïda per l’acció del fred sobre l’organisme.