distingit
| | distingida

Accessory
Etimologia: de distingir
Body
    adjectiu
  1. Que excel·leix pel seu rang o els seus mèrits, per la seva elegància, les maneres, el llenguatge, etc., refinats. Un personatge distingit. Els invitats eren tots persones distingides.
  2. per extensió Maneres distingides.