dopatge

Accessory
Etimologia: de dopar
Body
    masculí
  1. esports
    1. Acció de dopar o de dopar-se;
    2. l’efecte.
  2. electrònica Addició de petites quantitats d’impureses mitjançant diversos procediments a un semiconductor intrínsec a fi de modificar-ne les propietats, convertint-lo, així, en extrínsec.