duc1

Accessory
Etimologia: del fr. duc, íd., i aquest, del ll. dŭx, dŭcis ‘guia, conductor’ 1a font: s. XIII
Body
  masculí
 1. Persona que posseeix el títol nobiliari de duc.
 2. història Dignatari o funcionari militar o polític.
 3. història Persona que té al seu càrrec el govern d’un ducat.
 4. història Títol nobiliari que en l’escala jeràrquica és normalment per damunt del de marquès i per sota del de príncep.
 5. gran duc
  1. Sobirà d’un gran ducat.
  2. Títol donat erròniament als fills, als nets agnats i als germans, d’ambdós sexes, del tsar de Rússia, que en realitat són grans prínceps. 6. Vegeu també:
  duc2