ecocardiografia

Accessory
Partició sil·làbica: e_co_car_di_o_gra_fi_a
Etimologia: de eco-1 i cardiografia
Body
femení diagnosi Tècnica d’observació de la posició i constitució de les cavitats cardíaques i de les vàlvules per mitjà de l’ecografia.