ecologisme

Accessory
Etimologia: de ecologia
Body
masculí sociologia i ciències polítiques Conjunt de corrents ideològics, força heterogenis, que tenen en comú la voluntat d’assolir un nou ordre social basat en els principis de l’ecologia concebuda com a ciència totalitzadora.