eixample

Accessory
Partició sil·làbica: ei_xam_ple
Homòfon: eixampla
Etimologia: de eixamplar 1a font: 1901
Body
  masculí
  1. Acció d’eixamplar;
  2. l’efecte.
  3. donar eixamples figuradament Donar llibertat d’acció, no imposar restriccions.
  4. fer eixamples figuradament Eixamplar un espai llevant-ne noses.
  1. Part de terreny adherida a un altre i que li dona més amplitud.
  2. especialment urbanisme Conjunt de cases i carrers nous amb què s’eixampla una població.