elegir

Accessory
Etimologia: del ll. elĭgĕre, íd., der. de lĕgĕre ‘collir, recollir, escollir, llegir’ 1a font: s. XIII
Body
    verb transitiu
    1. Escollir per a un fi determinat.
    2. especialment dret Escollir per votació algú per a un càrrec, dignitat, etc.
    3. elegir domicili dret Escollir un domicili per a l’exercici dels drets de ciutadà.
  1. teologia Déu, destinar (l’home) a la beatitud eterna.