emperadriu

Accessory
Partició sil·làbica: em_pe_ra_driu
Etimologia: de emperador 1a font: s. XIII, Vides
Body
    femení
  1. Sobirana d’un imperi.
  2. Muller d’un emperador.