enciclopèdia

Accessory
Partició sil·làbica: en_ci_clo_pè_di_a
Etimologia: del ll. td. encyclopaedia, i aquest, del gr. en kýklō͂ paideía ‘educació en cercle’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    femení
  1. Conjunt de totes les ciències.
  2. Conjunt de totes les parts, de totes les branques, d’una ciència.
    1. [abreviatura enc.] Obra en què és exposat el conjunt de les coneixences humanes o de les referents a una ciència, en articles separats, generalment disposats per ordre alfabètic.
    2. ésser una enciclopèdia Saber, algú, moltes coses.