endomorfisme

Body
    masculí
  1. geologia Fenomen pel qual les roques ígnies i els sediments que les envolten, per un metamorfisme de contacte, s’interpenetren talment, que arriben a modificar la composició de les roques ígnies.
  2. matemàtiques Aplicació d’una certa estructura algèbrica en ella mateixa, conservant-la.
  3. petrografia Procés que comporta una modificació de la composició química d’una roca plutònica per assimilació de roques metamòrfiques.