escafoide

Accessory
Partició sil·làbica: es_ca_foi_de
Etimologia: de escaf- i -oide 1a font: 1868, DLCo.
Body
  1. adjectiu Que té la forma d’una barca.
  2. masculí anatomia
    1. L’os més extern i més gros de la primera fila del carp.
    2. L’os intern del tars situat entre l’astràgal i els cunys.