escriptori

Accessory
Etimologia: del ll. scriptorium ‘estil per a escriure sobre tauletes’, d’on passà a significar el lloc on s’escriu 1a font: 1373
Body
  masculí
  1. Sala o habitació d’escriure.
  2. Sala o habitació on té el seu despatx un home de negocis.
  3. Sala o habitació, en una empresa, on hi ha el personal que porta els llibres de la casa, la correspondència, etc.
  4. història Sala destinada a la transcripció de còdexs i redacció d’escriptures en els monestirs, col·legiates i catedrals de l’edat mitjana.
 1. mobiliari Taula amb calaixos per a guardar-hi papers i documents, els estris d’escriure, etc.
 2. informàtica Àrea de la pantalla que permet el diàleg entre l’usuari i l’ordinador per mitjà d’elements gràfics, generalment finestres, icones i menús desplegables, i que apareix habitualment en iniciar una sessió.