espècia

Accessory
Partició sil·làbica: es_pè_ci_a
Homòfon: espècie
Etimologia: variant d’aplicació particular del mot espècie 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
femení gastronomia Substància aromàtica i, de vegades, de tast picant, emprada per a condimentar el menjar, com ara pebre, canyella, claus i safrà.