esport

Accessory
Compareu: deport
Etimologia: de l’angl. sport, del fr. ant. deport, ultracorregit en desport en el fr. medieval, der. de déporter ‘distreure’ (en cat. ant. tenim deportar-se ‘distreure’s’ i deport ‘recreació’)
Body
 1. masculí
  1. Exercici corporal practicat, especialment a l’aire lliure, per afecció, competició o exhibició.
  2. Conjunt de les competicions atlètiques i de les activitats connexes. Els esports d’hivern.
  3. esport d’aventura esports Qualsevol de les activitats esportives que es practiquen fent servir bàsicament els recursos que ofereix la mateixa natura en el medi en què es desenvolupen i a les quals és inherent el factor de risc.
  4. fer esport Practicar algun esport.
 2. adjectiu invariable
  1. Esportiu. Una bicicleta esport.
  2. Dit de la roba de vestir més lliure i informal. Unes sabates esport.