film

Accessory
Etimologia: mot angl. ‘membrana, tel’, emparentat amb el germ. fell ‘pell’, que significà ‘recobriment gelatinós d’una placa fotogràfica’ i, finalment, ‘pel·lícula’ 1a font: 1917, DOrt.
Body
    masculí
  1. cinematografia Pel·lícula.
  2. tecnologia Capa molt prima dipositada sobre un material de suport; pel·lícula.