fluorar

Accessory
Partició sil·làbica: flu_o_rar
Etimologia: de fluor
Body
    verb transitiu química
  1. Sotmetre una substància, un compost, a halogenació amb fluor.
  2. Addicionar fluorurs a l’aigua potable per tal de millorar la resistència a la càries dental.