font

Accessory
Homòfon: fon
Etimologia: del ll. fons, fŏntis 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. hidrologia Indret on l’aigua subterrània brolla o surt a la superfície de la terra.
  1. construcció i art Construcció de pedra, de rajola, de ferro, etc., proveïda d’una o més canals o aixetes per on surt l’aigua.
  2. font baptismal (o fonts baptismals) litúrgia Baptisteri.
  3. nom de fonts Nom personal imposat al moment del baptisme.
  4. padrí de fonts Padrí de baptisme.
 2. figuradament
  1. Origen, causa d’una cosa. Déu, font de tota gràcia.
  2. Origen d’una informació. De bona font. Fonts ben informades.
  3. Document, text, etc., en què es basa una doctrina, una interpretació, etc. Les fonts del marxisme. Les fonts històriques.
 3. biblioteconomia i documentació
  1. Document que conté informació original i al qual hom pot recórrer.
  2. font documental Entitat o organisme que, després d’haver elaborat la informació procedent de documents primaris o secundaris, en facilita la consulta.
  1. cirurgia Incisió feta i mantinguda artificialment en el cos humà amb finalitat guaridora.
  2. fitopatologia En un arbre, ferida d’on raja un suc més o menys aigualós.
  1. física Cos, sistema o dispositiu que emet alguna mena de partícules o d’energia.
  2. electrònica Un dels elèctrodes d’un transistor d’efecte de camp.
  3. font d’alimentació electrònica Alimentador.
  4. font de corrent electricitat Dispositiu capaç de fornir un corrent independent de la tensió entre els seus terminals o aproximadament independent.
  5. font de tensió electricitat Dispositiu capaç de fornir entre els seus terminals una tensió independent del corrent que el travessa o aproximadament independent.
  6. font lluminosa luminotècnia Cos, objecte, superfície, etc., que emet llum.
 4. arts gràfiques Assortiment de caràcters tipogràfics de la mateixa família en cadascuna de les seves variants de sèrie.